Lintian Reports

Debian Emacs addons team

At the time of the last Lintian run, the following possible problems were found in packages maintained by Debian Emacs addons team <pkg-emacsen-addons@lists.alioth.debian.org>, listed by source package. See also the report showing only errors and warnings. Also see their QA overview.

ace-window (0.9.0-5) §

aggressive-indent-mode (1.9.0-2) §

c-sig (3.8-23) §

c-sig

elpa-c-sig

char-menu-el (0.1.1-2) §

cider (0.19.0+dfsg-2) §

cider-doc

circe (2.11-2) §

elpa-circe

company-mode (0.9.9-2) §

elpa-company

cycle-quotes (0.1-3) §

darcsum (1.10+20120116-3) §

elpa-darcsum

debpaste-el (0.1.5-3) §

elpa-debpaste

deft (0.8-2) §

diminish-el (0.45-3) §

ebib (2.15.4-2) §

el-x (0.3.1-3) §

elisp-bug-hunter (1.3.1+repack-4) §

elisp-slime-nav (0.9-4) §

elpa-undo-tree (0.6.4-4) §

emacs-anzu (0.62-4) §

emacs-ctable (0.1.2-5) §

emacs-db (0.0.6+git20140421.b3a423f-2) §

emacs-epc (0.1.1-5) §

emacs-fossil (2018.02.15-3) §

emacs-helm-ag (0.58-2) §

emacs-jabber (0.8.92+git98dc8e-5) §

elpa-jabber

emacs-kv (0.0.19+git20140108.7211484-3) §

elpa-kv

emacs-noflet (0.0.15-4) §

emacs-openwith (0.8g-4) §

emacs-smeargle (0.03-4) §

emacs-tablist (1.0-1) §

emacs-uuid (0.0.3~git20120910.1519bfe-2) §

elpa-uuid

emacs-world-time-mode (0.0.6-3) §

epl (0.9-2) §

ert-async-el (0.1.2-4) §

ert-expectations-el (0.2-3) §

eshell-up (0.0.3-4) §

esxml (0.3.4-2) §

evil-el (1.2.12-5) §

evil-paredit-el (0.0.2-4) §

expand-region-el (0.11.0-4) §

elpa-expand-region

f-el (0.20.0-2) §

faceup (0.0.4-4) §

flycheck (31+git.20190913.0006a592-1) §

geiser (0.8.1-4) §

ghub-el (3.2.0-3) §

git-annex-el (1.1-3) §

goto-chg-el (1.6-3) §

helm-projectile (0.14.0-5) §

elpa-helm-projectile

highlight-numbers-el (0.2.3-5) §

hungry-delete-el (1.1.5-6) §

ibuffer-projectile (0.2-3) §

ibuffer-vc (0.10-4) §

ido-vertical-mode (0.1.6-4) §

iedit (0.9.9.9-4) §

ilisp (5.12.0+cvs.2004.12.26-27.2) §

ilisp

jinja2-mode (0.2-3) §

key-chord-el (0.6-4) §

lua-mode (20151025-5) §

elpa-lua-mode

lua-mode

makey (0.3-3) §

message-templ (0.3.20161104-2) §

minimap-el (1.2-3) §

mocker-el (0.3.1-3) §

monokai-emacs (3.5.3-2) §

parent-mode-el (2.3-4) §

elpa-parent-mode

parsebib (2.3.1-3) §

persp-projectile (1:0.2.0-3) §

elpa-persp-projectile

pip-requirements-el (0.5-2) §

pkg-info-el (0.6-5) §

pointback (0.2-3) §

py-isort-el (2016.1-4) §

qml-mode (0.4-3) §

queue-el (0.2-2) §

rainbow-delimiters (2.1.3-4) §

rainbow-identifiers-el (0.2.2-4) §

recursive-narrow (20140811.1546-3) §

redtick (00.01.02+git20170220.e6d2e9b+dfsg-3) §

seq-el (2.20-3) §

smex (3.0-5) §

elpa-smex

sml-mode (6.9-2) §

elpa-sml-mode

spinner-el (1.7.3-2) §

vala-mode-el (0.1-7) §

elpa-vala-mode

verilog-mode (20161124.fd230e6-2) §

verilog-mode

weechat-el (0.5.0-3) §

elpa-weechat

ws-butler (0.6-3) §

xcite (1.60-6) §

elpa-xcite

xml-rpc-el (1.6.12-3) §

elpa-xml-rpc

ztree (1.0.5-3) §