Lintian Reports

Debian Emacs addons team

At the time of the last Lintian run, the following possible problems were found in packages maintained by Debian Emacs addons team <pkg-emacsen-addons@lists.alioth.debian.org>, listed by source package. See also the full report, including info, experimental and overridden tags. Also see their QA overview.

ace-popup-menu (0.2.1-1) §

ace-window (0.9.0-2) §

aggressive-indent-mode (1.9.0-1) §

apiwrap-el (0.4-1) §

assess-el (0.4-1) §

avy (0.4.0-2) §

avy-menu (0.1.1-1) §

beacon (1.3.3-1) §

beginend-el (2.0.0-2) §

bind-key (1.0+repack-1) §

browse-kill-ring-el (2.0.0-1) §

cider (0.16.0+dfsg-2) §

cider-doc

circe (2.6-1) §

cycle-quotes (0.1-1) §

dash-functional-el (1.2.0+dfsg-2) §

elpa-dash-functional

debpaste-el (0.1.5-2) §

dh-elpa (1.13) §

diff-hl-el (1.8.4-1) §

diffview-el (1.0-1) §

diminish-el (0.45-1) §

dired-du (0.5-1) §

dired-quick-sort (0.1-1) §

discover-my-major (1.0-1) §

ebib (2.11.10-1) §

elpa-ebib

ediprolog-el (1.2-1) §

editorconfig-emacs (0.4+git20151028.3835e4-1) §

elpa-editorconfig

el-mock-el (1.25.1-2) §

el-x (0.3.1-1) §

elfeed (2.3.0-1) §

elpa-elfeed-web

elisp-bug-hunter (1.3.1+repack-1) §

elisp-slime-nav (0.9-1) §

elpa-rust-mode (0.3.0-1) §

elpa-rust-mode

elpa-undo-tree (0.6.4-1) §

emacs-anzu (0.62-1) §

emacs-async (1.9.2-1) §

emacs-bind-map (1.1.1-1) §

emacs-buttercup (1.11-1) §

emacs-ctable (0.1.2-2) §

emacs-db (0.0.6+git20140421.b3a423f-1) §

emacs-deferred (0.5.1-1) §

emacs-epc (0.1.1-2) §

emacs-fossil (2018.02.15-1) §

elpa-vc-fossil

emacs-git-messenger (0.18-2) §

emacs-helm-ag (0.58-1) §

emacs-highlight-indentation (0.7.0-1) §

emacs-ivy (0.10.0+dfsg-1) §

emacs-jabber (0.8.92+git98dc8e-2) §

emacs-kv (0.0.19+git20140108.7211484-1) §

emacs-memoize (1.1-1) §

emacs-noflet (0.0.15-2) §

emacs-openwith (0.8g-1) §

emacs-powerline (2.4-1) §

emacs-python-environment (0.0.2-2) §

emacs-smeargle (0.03-1) §

emacs-tablist (0.70-2) §

emacs-uuid (0.0.3~git20120910.1519bfe-1) §

emacs-web-server (1.4.6-2) §

emacs-world-time-mode (0.0.6-1) §

engine-mode (2.0.0-1) §

epl (0.9-1) §

ert-async-el (0.1.2-1) §

ert-expectations-el (0.2-1) §

esh-help-el (1.0.1-1) §

eshell-bookmark (2.0.0-1) §

eshell-git-prompt (0.1.2-1) §

eshell-prompt-extras (0.96-1) §

eshell-up (0.0.3-1) §

esxml (0.3.4-1) §

evil-el (1.2.12-2) §

evil-paredit-el (0.0.2-1) §

eyebrowse-el (0.7.5-1) §

f-el (0.20.0-1) §

faceup (0.0.4-2) §

fill-column-indicator (1.90-1) §

flx (0.6.1-1) §

flycheck (31-1) §

flycheck-package (0.12-1) §

fsm-el (0.2.1-1) §

geiser (0.8.1-2) §

ghub-plus-el (0.2.1-1) §

git-annex-el (1.1-1) §

golden-ratio-el (1.0-2) §

goto-chg-el (1.6-1) §

haskell-mode (16.1-3) §

haskell-mode

helm-projectile (0.14.0-1) §

highlight-numbers-el (0.2.3-2) §

ht-el (2.2-1) §

hungry-delete-el (1.1.5-3) §

hydra-el (0.14-1) §

ibuffer-projectile (0.2-1) §

ibuffer-vc (0.10-1) §

ido-vertical-mode (0.1.6-1) §

iedit (0.9.9.9-1) §

ilisp (5.12.0+cvs.2004.12.26-26) §

ilisp

irony-mode (1.2.0-4) §

jinja2-mode (0.2-1) §

key-chord-el (0.6-1) §

let-alist (1.0.5-1) §

linum-relative (0.6-1) §

load-relative-el (1.3+repack-1) §

loop-el (1.3-1) §

lua-mode (20151025-3) §

lua-mode

m-buffer-el (0.15-1) §

magit (2.11.0-1) §

magit

magit-annex (1.4.0-1) §

magithub (0.1.4-1) §

makey (0.3-1) §

markdown-mode (2.3+154-1) §

meson-mode (0.1-1) §

message-templ (0.3.20161104-1) §

minimap-el (1.2-1) §

mocker-el (0.3.1-1) §

move-text-el (2.0.8-1) §

muse-el (3.20+dfsg-4) §

nose-el (0.1.1-1) §

olivetti-mode (1.5.9-1) §

org-bullets (0.2.4-2) §

package-lint-el (0.5-1) §

paredit-el (24-1) §

paredit-el

paredit-everywhere (0.4-1) §

parent-mode-el (2.3-2) §

parsebib (2.3.1-1) §

persp-projectile (1:0.2.0-1) §

perspective-el (1.12+git20160216.add7942-1) §

pkg-info-el (0.6-2) §

pointback (0.2-1) §

projectile (0.14.0-2) §

projectile-doc

py-autopep8-el (2016.1-1) §

py-isort-el (2016.1-2) §

qml-mode (0.4-1) §

queue-el (0.2-1) §

rainbow-delimiters (2.1.3-1) §

rainbow-identifiers-el (0.2.2-2) §

recursive-narrow (20140811.1546-1) §

restart-emacs (0.1.1-1) §

rich-minority (1.0.2-1) §

s-el (1.12.0-1) §

elpa-s

s-el

seq-el (2.20-1) §

shut-up (0.3.2-1) §

smex (3.0-1) §

sml-mode (6.8-1) §

solarized-emacs (1.2.2-3) §

suggest-el (0.5-1) §

systemd-el (1.6-1) §

undercover-el (0.6.1-1) §

use-package (2.3+repack-2) §

vala-mode-el (0.1-4) §

elpa-vala-mode

vala-mode-el

verilog-mode (20161124.fd230e6-2) §

verilog-mode

vimish-fold (0.2.3-1) §

virtualenvwrapper-el (0.1.0-1) §

visual-fill-column (1.11-2) §

visual-regexp-el (1.1.1-1) §

wc-mode (1.3-1) §

weechat-el (0.4.0-1) §

with-editor (2.7.1-1) §

writegood-mode (2.0.2-2) §

ws-butler (0.6-1) §

xml-rpc-el (1.6.12-2) §

zenburn-emacs (2.5-1) §

ztree (1.0.5-1) §

zzz-to-char (0.1.2-1) §