Lintian Reports

Debian Emacsen team

At the time of the last Lintian run, the following possible problems were found in packages maintained by Debian Emacsen team <debian-emacsen@lists.debian.org>, listed by source package. See also the report showing only errors and warnings. Also see their QA overview.

ace-popup-menu (0.2.1-2) §

apache-mode-el (2.1+4.g97bf66c-2) §

elpa-apache-mode

apiwrap-el (0.5-2) §

assess-el (0.5-1) §

auto-dictionary-mode (1.1-1) §

avy-menu (0.1.1-2) §

elpa-avy-menu

beacon (1.3.3-2) §

beginend-el (2.0.0-3) §

bm-el (201808-1) §

boxquote-el (2.1-2) §

elpa-boxquote

browse-kill-ring-el (2.0.0-2) §

clojure-mode (5.10.0-1) §

elpa-clojure-mode-extra-font-locking

company-lsp (2.1.0-1) §

elpa-company-lsp

csv-mode (1.7-1) §

dash-functional-el (1.2.0+dfsg-5) §

elpa-dash-functional

debian-el (37.8) §

elpa-debian-el

devscripts-el (40.3) §

dh-elpa (1.16) §

dh-elpa

dh-make-elpa (0.16) §

dh-make-elpa

diff-hl-el (1.8.6-1) §

diffview-el (1.0-2) §

dired-du (0.5.1-1) §

dired-quick-sort (0.1-3) §

dired-rsync (0.4-1) §

dpkg-dev-el (37.7) §

elpa-dpkg-dev-el

dumb-jump-el (0.5.2-2) §

ediprolog-el (1.2-2) §

elpa-ediprolog

el-mock-el (1.25.1-3) §

elfeed (3.1.0-1) §

elpa-elfeed

elpa-elfeed-web

elisp-refs (1.3-1) §

elm-mode (0.20.3-1) §

elpa-elm-mode

elpa-rust-mode (0.3.0-2) §

elpa-rust-mode

elpa-rust-mode (0.4.0-1)

elpa-rust-mode

elpy (1.28.0-1) §

elpa-elpy

emacs-async (1.9.3-1) §

emacs-bind-map (1.1.1-2) §

emacs-buttercup (1.16-1) §

emacs-git-messenger (0.18-3) §

emacs-git-modes (1.2.8-1) §

elpa-gitattributes-mode

emacs-goodies-el (42.2) §

emacs-highlight-indentation (0.7.0-3) §

emacs-htmlize (1.54-1) §

elpa-htmlize

emacs-ivy (0.11.0+dfsg-1) §

elpa-counsel

elpa-ivy

elpa-ivy-hydra

elpa-swiper

emacs-jedi (0.2.7-1) §

elpa-jedi-core

emacs-lsp-haskell (1.0.20190211-1) §

emacs-lsp-ui (6.0-2) §

elpa-lsp-ui

emacs-memoize (1.1-2) §

emacs-pdf-tools (0.90-1) §

elpa-pdf-tools

elpa-pdf-tools-server

emacs-pod-mode (1.03-2) §

elpa-pod-mode

emacs-powerline (2.4-2) §

elpa-powerline

emacs-python-environment (0.0.2-3) §

elpa-python-environment

emacs-session (2.4b-1) §

emacs-web-server (1.5.1-2) §

emacs-which-key (3.3.1-1) §

eproject-el (1.5+git20180312.068218d-2) §

elpa-eproject

esh-help-el (1.0.1-2) §

eshell-bookmark (2.0.0-2) §

elpa-eshell-bookmark

eshell-git-prompt (0.1.2-2) §

elpa-eshell-git-prompt

eshell-prompt-extras (0.96-2) §

eyebrowse-el (0.7.7-1) §

fill-column-indicator (1.90-2) §

find-file-in-project (5.7.3-1) §

flx (0.6.1-2) §

flycheck-package (0.12-2) §

folding-mode-el (0+20170925.1538-2) §

fountain-mode (2.6.1-1) §

elpa-fountain-mode

fsm-el (0.2.1-2) §

elpa-fsm

ghub-plus-el (0.3-2) §

git-timemachine (4.8-1) §

gitlab-ci-mode-el (20190213.1-1) §

go-mode.el (3:1.5.0-2) §

elpa-go-mode

golang-mode

golden-ratio-el (1.0-3) §

graphql-el (0.1.1-3) §

graphviz-dot-mode (0.4+41+gc456a2b-1) §

elpa-graphviz-dot-mode

helpful-el (0.15-1) §

hl-todo-el (2.2.0-1) §

ht-el (2.2-2) §

hydra-el (0.14-3) §

ido-ubiquitous (4.11-1) §

imenu-list (0.8-1) §

initsplit-el (1.8+3+gc941d43-1) §

elpa-initsplit

irony-mode (1.3.1-1) §

elpa-irony

ledger-mode (3.1.2~pre2+g3ec8506e-2) §

elpa-ledger

let-alist (1.0.5-3) §

linum-relative (0.6-2) §

load-relative-el (1.3+repack-2) §

loop-el (1.3-2) §

lsp-mode (6.0-1) §

m-buffer-el (0.15-2) §

magit (2.90.1-2) §

elpa-git-commit

elpa-magit

magit-annex (1.7.1-1) §

magithub (0.1.7-1) §

markdown-toc-el (0.1.2-1) §

elpa-markdown-toc

meson-mode (0.1-3) §

move-text-el (2.0.8-2) §

mutt-alias-el (1.5-2) §

muttrc-mode-el (1.2.1-1) §

no-littering-el (1.0.1-1) §

nose-el (0.1.1-3) §

nov-el (0.2.7-1) §

olivetti-mode (1.6.1-1) §

elpa-olivetti

org-bullets (0.2.4-3) §

org-mode (9.2.3+dfsg-1) §

org-mode-doc (9.2.3-1; non-free) §

package-lint-el (0.7-1) §

paredit-el (24-3) §

paredit-everywhere (0.4-2) §

perspective-el (2.2-1) §

php-elisp (1.21.0-1) §

elpa-php-mode

php-elisp

elpa-popup

projectile (2.0.0-2) §

projectile-doc

puppet-mode (0.3+132.g7dee1b5-1) §

py-autopep8-el (2016.1-2) §

pyvenv-el (1.20-1) §

rainbow-mode (1.0.1-1) §

elpa-rainbow-mode

rich-minority (1.0.2-2) §

rtags (2.21-3) §

elpa-ac-rtags

elpa-company-rtags

elpa-flycheck-rtags

elpa-helm-rtags

elpa-ivy-rtags

elpa-rtags

rtags

s-el (1.12.0-2) §

sesman (0.3.3-1) §

shut-up (0.3.2-2) §

smart-mode-line (2.12.0-1) §

solarized-emacs (1.2.2-4) §

suggest-el (0.7-1) §

super-save-el (0.3.0-1) §

system-packages-el (1.0.10-1) §

systemd-el (1.6-2) §

tabbar-el (2.2-2) §

elpa-tabbar

transmission-el (0.12.1-1) §

treepy-el (0.1.1-1) §

undercover-el (0.6.1-2) §

use-package (2.4-2) §

elpa-bind-chord

elpa-use-package-chords

elpa-use-package-ensure-system-package

vimish-fold (0.2.3-3) §

virtualenvwrapper-el (0.1.0-2) §

elpa-helm-virtualenvwrapper

visual-fill-column (1.11-3) §

visual-regexp-el (1.1.1-2) §

wc-mode (1.3-3) §

web-mode (16.0.21-1) §

writegood-mode (2.0.3-1) §

elpa-writegood-mode

yaml-mode (0.0.13-1) §

elpa-yaml-mode

yasnippet (0.13.0-2) §

yasnippet-snippets (0.9-1) §

elpa-yasnippet-snippets

zenburn-emacs (2.6-1) §

elpa-zenburn-theme

zzz-to-char (0.1.3-2) §